WAW-300 / 600D Gidrawlik Servo uniwersal synag enjamy


 • Piston urmagy (Düzülip bilner) (mm):150
 • Dartyş giňişligi (mm):580
 • Gysyş giňişligi (mm):500
 • Gysyş plastinkasy (mm):60160
 • Spesifikasiýa

  Jikme-jiklikler

  Programma meýdany

  WAW gidrawliki uniwersal synag maşynynyň esasy enjamy, esasan, metal materiallary, metal däl materiallary, önüm böleklerini, komponentleri, gurluş böleklerini, adaty bölekleri we ş.m. mehaniki häsiýetleri barlamak üçin ulanylýan esasy silindrli ýag silindriniň gurluşyny kabul edýär.2.Bu synag enjamy, daşky gurşaw enjamy bilen enjamlaşdyrylan bolsa, daşky gurşawda materialy uzatmak, gysmak we egmek synagyny hem edip biler. Mysal üçin: ýokary temperatura dartylmagy, pes temperatura dartylmagy, gysylmak we beýleki synaglar.

  Esasy aýratynlyklary

  BeýikHil, ýokary takyklyk, Ctäsirli

  Durnukly maşynyň işleýşini üpjün edýän ýokary berk çarçuwaly gurluş we takyk sero motor geçiriji bölekleri üpjün edýär

  Plastmassa, dokma, metal, binagärlik pudagy üçin amatly.

  UTM we kontrolleýjiniň aýratyn dizaýny tehniki hyzmaty has aňsatlaşdyrýar.

  BilenEVOTest Programma üpjünçiligi, dartylmaga, gysylmaga, egilmek synagyna we her dürli synaglara ukyply bolup biler.

  Standart boýunça

  Milli standart GB / T228.1-2010 "Otag temperaturasynda metal materiallaryň dartyş synag usuly", GB / T7314-2005 "Metal gysyş synag usuly" talaplaryna laýyk gelýär we GB, ISO, ASTM maglumatlary gaýtadan işlemäge laýyk gelýär , DIN we beýleki standartlar.Ulanyjylaryň talaplaryna we berlen standartlara laýyk bolup biler.

  img (3)
  img (2)
  img (6)
  img (5)

  Geçiriş ulgamy

  Aşaky çyzgydan götermek we peseltmek, dartyş we gysyş giňişliginiň sazlanyşyny amala aşyrmak üçin reduktor tarapyndan dolandyrylýan hereketlendirijini, zynjyry geçiriş mehanizmini we nurbat jübütini kabul edýär.

  Gidrawlik ulgamy

  Tankag çüýşesindäki gidrawliki ýag, ýokary basyşly nasosy nebit zynjyryna sürmek üçin hereketlendiriji bilen hereket edýär, bir taraplaýyn klapan, ýokary basyşly ýag süzgüji, diferensial basyş klapan topary we serwo klapanyndan geçýär we girýär ýag silindr.Kompýuter, servo klapanyň açylmagyna we ugruna gözegçilik etmek üçin sero klapanyna gözegçilik signalyny iberýär, şeýlelik bilen silindriň akymyna gözegçilik edýär we hemişelik tizlik synag güýjüniň we hemişelik tizligiň üýtgemegine gözegçilik edýär.

  Ekran tertibi

  Kompýuteriň doly dolandyrylyşy we ekrany

  Model

  WEW-300B

  WEW-300D

  WEW-600B

  WEW-600D

  Gurluşy

  2 sütün

  4 sütün

  2 sütün

  4 sütün

  2 nurbat

  2 nurbat

  2 nurbat

  2 nurbat

  Iň köp ýük güýji

  300kn

  300kn

  600kn

  600kn

  Synag aralygy

  2% -100% FS

  Çalyşma çözgüdi (mm)

  0.01

  Basyş usuly

  El bilen gysmak ýa-da Gidrawlik gysmak

  Piston urmagy (Düzülip bilner) (mm)

  150

  Dartyş giňişligi (mm)

  580

  Gysyş giňişligi (mm)

  500

  Tegelek nusgalaryň gysyş aralygy (mm)

  Φ4-32

  Φ6-40

  Tekiz nusgalaryň gysyş aralygy (mm)

  0-30

  0-40

  Gysyş plastinkasy (mm)

   

  60160


 • Öňki:
 • Indiki:

 • img (4)

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň