Biz hakda

img (1)
0d48924c

Professional dizaýner we material synag enjamlaryny öndürijisi bolan “Chengyu test Equipment Co., Ltd.” 2001-nji ýylda döredildi.Hil barlagy, gurluşyk, gurluşyk, magdançylyk we agregat pudaklary, şeýle hem beton, sement we asfalt öndürijiler, geotehniki barlaghanalar, bilim we gözleg edaralary, hökümet ministrlikleri, satyjylar, inersenerler we geňeşçiler üçin hünär synag enjamlary bilen üpjün etmekde ökde. we ş.m. materialyň güýjüni we önüm öndürijiligini ölçemek üçin.

Synag maşyn senagatynda öňdebaryjy öndüriji hökmünde Çengýu önüm tehnologiýasy gözlegine we ösüşine we innowasiýalaryna we ýokary hilli önümlere eýerdi.Önümimiziň aralygy: Gidrawlik uniwersal synag enjamy, elektron uniwersal synag enjamy, gorizontal dartyş synag enjamy, gysyş synag enjamy, ýadawlyk synag enjamy, bahar synag enjamy, täsir synagy enjamy, synag synagy enjamy, gaty synag synagy, synag enjamy Garnituralar we ş.m. Enjamlarymyz müşderilere mümkin boldugyça iň takyk we ygtybarly synag netijelerini bermäge kömek edýär.

Biziň üpjün eden synag enjamlarymyz, EN, ISO, BS we ş.m. ýaly dürli sebitlerde we ýurtlarda standartlara laýyk gelýär we önümlerimiziň köpüsi eýýäm CE şahadatnamasyndan geçdi.

Bu aralykda, Çengýu gözleg we önüm önümleriniň düşünjesine, satuwlara, önümleriň ätiýaçlygyna we ygtybarly hil dolandyryş ulgamyna boýun bolmak üçin köp mukdarda gözleg we ösüş gaznalaryny goýdy.Çeng ýu 20+ patent aldy.Önümiň ajaýyp hili, satuwdan soňky goldawy we hyzmatdaş müşderilerimiz amatlylygy we ygtybarly çözgüt teklibini doly ýerine ýetirýärler.Müşderileriň uly öwgüsini gazandyk.

Çengýu esasy we ygtybarly hyzmatdaşyňyz bolar.Chengyu wezipesi hil we akylly önümler bilen “Material Test Machine-yň hünärli we ygtybarly öndürijisi bolmak”, netijeliligi ýokarlandyrmak we ýokary hilli talap.

Geljekde täze kynçylyklar we ösüş mümkinçilikleri bilen ýüzbe-ýüz bolmak üçin Çengýu umumy ösüşini çaltlaşdyrmak üçin yzygiderli tagalla eder.

img (2)