WAW-1000D Mikrokompýuter dolandyrylýan elektro-gidrawlik Servo uniwersal synag enjamy


 • Piston urmagy (Düzülip bilner) (mm):200
 • Dartyş giňişligi (mm):670
 • Gysyş giňişligi (mm):600
 • Gysyş plastinkasy (mm):Φ200
 • Spesifikasiýa

  Jikme-jiklikler

  Programma meýdany

  WAW-1000 kompýuter tarapyndan dolandyrylýan sero gidrawliki uniwersal synag enjamy esasan dartyş, gysyş, egilmek, flexural we ş.m. ýerine ýetirmek üçin ulanylýar.Simpleönekeý esbaplar we enjamlar bilen berkidilen agaç, beton, sement, rezin we ş.m. synamak üçin ulanylyp bilner.Dürli metaldan ýa-da metal däl materiallardan ýokary berklik we aşa uly ýük güýjüne garşy gatylyk astynda synag geçirmek üçin örän amatlydyr.

  Esasy aýratynlyklary

  -Okary tehnologiýaly, pes ses

  Adamlaşdyrylan senagat dizaýny, ýerleşdirmek we daşamak aňsat

  Howpsuzlygy goramak ulgamy

  Hyzmatdan soň tehniki inerener goldawy

  Öndürijiler göni satuw, zawodyň bahalary

  Bir Stockada satuw, çalt eltmegiň wagty

  “EVOTest” programma üpjünçiligi bilen, dartylmaga, gysylmaga, egilmek synagyna we her dürli synaglara ukyply bolup biler.

  Standart boýunça

  Milli standart GB / T228.1-2010 "Otag temperaturasynda metal materiallaryň dartyş synag usuly", GB / T7314-2005 "Metal gysyş synag usuly" talaplaryna laýyk gelýär we GB, ISO, ASTM maglumatlary gaýtadan işlemäge laýyk gelýär , DIN we beýleki standartlar.Ulanyjylaryň talaplaryna we berlen standartlara laýyk bolup biler.

  img (3)
  img (2)
  img (6)
  img (5)

  Geçiriş ulgamy

  Aşaky çyzgydan götermek we peseltmek, dartyş we gysyş giňişliginiň sazlanyşyny amala aşyrmak üçin reduktor tarapyndan dolandyrylýan hereketlendirijini, zynjyry geçiriş mehanizmini we nurbat jübütini kabul edýär.

  Gidrawlik ulgamy

  Tankag çüýşesindäki gidrawliki ýag, ýokary basyşly nasosy nebit zynjyryna sürmek üçin hereketlendiriji bilen hereket edýär, bir taraplaýyn klapan, ýokary basyşly ýag süzgüji, diferensial basyş klapan topary we serwo klapanyndan geçýär we girýär ýag silindr.Kompýuter, servo klapanyň açylmagyna we ugruna gözegçilik etmek üçin sero klapanyna gözegçilik signalyny iberýär, şeýlelik bilen silindriň akymyna gözegçilik edýär we hemişelik tizlik synag güýjüniň we hemişelik tizligiň üýtgemegine gözegçilik edýär.

  Ekran tertibi

  Kompýuteriň doly dolandyrylyşy we ekrany

  Model

  WAW-1000B

  WAW-1000D

  Gurluşy

  2 sütün

  4 sütün

  2 nurbat

  2 nurbat

  Iň köp ýük güýji

  1000kn

  Synag aralygy

  2% -100% FS

  Çalyşma çözgüdi (mm)

  0.01

  Basyş usuly

  El bilen gysmak ýa-da Gidrawlik gysmak

  Piston urmagy (Düzülip bilner) (mm)

  200

  Dartyş giňişligi (mm)

  670

  Gysyş giňişligi (mm)

  600

  Tegelek nusgalaryň gysyş aralygy (mm)

  Φ13-50

  Tekiz nusgalaryň gysyş aralygy (mm)

  0-50

  Gysyş plastinkasy (mm)

  Φ200


 • Öňki:
 • Indiki:

 • img (4)img (4)

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň