RDL-1250W Kompýuter ýokary temperatura süýşmek güýjüni barlaýan maşyn


 • Göwrümi:50KN
 • Synag güýjüniň takyklyk derejesi:0.50%
 • Çalyşmagyň takyklygy:± 0,5%
 • Spesifikasiýa

  Jikme-jiklikler

  Programma meýdany

  Esasan belli bir temperaturada we belli bir wagtyň içinde hemişelik ýük astynda metal materiallaryň süýşmegini we çydamlylygyny kesgitlemek üçin ulanylýar.

  Standart GB / T2039-1997 "Metal dartyş süýşmesi we çydamlylyk synagy usuly", JJG276-88 "Temokary temperaturanyň süýşmegi we çydamlylyk synag enjamy üçin barlag düzgünleri".

  Esasy aýratynlyklary

  Temperatureokary temperatura süýşmesi we çydamlylyk güýji synag maşynynyň adaty beýany, mysalyň eksenel ugrunda hemişelik temperatura we hemişelik dartyş güýji şertlerinde metal materiallaryň ýokary temperatura süýşmesini we çydamlylyk güýjüni kesgitlemek üçin ulanylýar.

  Tehniki aýratynlyklary

  Toetmek üçin degişli garnituralary sazlaň:

  (1) temperatureokary temperatura çydamlylyk güýji synagy:

  A. temperatureokary temperatura synag enjamy we temperatura gözegçilik ulgamy bilen enjamlaşdyrylan,

  B. Hemişelik çekiji çybyk bilen enjamlaşdyrylan (gysgyç nusgasy),

  C. Materialyň çydamly güýjüni hemişelik temperaturanyň we hemişelik dartyş ýüküniň täsiri bilen ölçäp bolýar.

  (2) temperatureokary temperatura süýşmek synagy:

  A, ýokary temperatura synag enjamy we temperatura gözegçilik ulgamy bilen enjamlaşdyrylan,

  B, ýokary temperatura süýşüriji çybyk bilen enjamlaşdyrylan (nusga armatura)

  Süýşme ekstensometri bilen enjamlaşdyrylan C (deformasiýa çyzgy enjamy)

  D, süýreniji ölçeg guraly (deformasiýa ölçeg guraly) bilen enjamlaşdyrylan.

  Materiallaryň süýşmek häsiýetlerini hemişelik temperaturada we hemişelik dartyş ýükünde ölçäp bolýar.

  img (2)
  Model

  RDL-1250W

  Iň ýokary ýük

  50KN

  Güýç aralygyny ölçemek

  1% -100%

  Synag güýjüniň takyklyk derejesi

  0.50%

  Çalyşmagyň takyklygy

  ± 0,5%

  Tizlik aralygy

  1 * 10-5—1 * 10-1mm / min

  Tizlik takyklygy

  ± 0,5%

  Netijeli uzalma aralygy

  200mm

  El bilen sazlap boljak hereket aralygy

  50mm 4mm / rewolýusiýa

  Netijeli synag giňligi

  400mm

  Mysal

  tegelek nusga φ5 × 25mm, φ8 × 40mm


 • Öňki:
 • Indiki:

 • img (3)

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň