ER-10 Simli burulma synag enjamy


Spesifikasiýa

Jikme-jiklikler

Programma meýdany

ER-10 simli burulma egriji synag enjamy, sim burulma egriji synag maşynynyň täze görnüşidir.Enjam gorizontal gurluş bolup, ýüklemekden, geçirişden, sarmakdan, ýanmakdan, yzarlamakdan we beýleki böleklerden durýar.Inal nominal diametri üçin amatly.- mm10mm polat simiň burulmagyny we egrem-bugram öndürijiligini barlamak;aýlanma tizligi: 15, 20, 30, 60 aýlaw sazlanyp bilner.Esasan simiň bir taraplaýyn, iki taraplaýyn burulmakda ýa-da egrelmekde plastiki deformasiýa garşy durmak ukybyny ölçäp, simiň üstüni we içki kemçiliklerini görkezýär.

Gurluşy we häsiýetnamalary

1. Esasy maşyn: keseligine gurluşy, esasy gurluş bolsa tutuş enjamyň berkligini üpjün etmek üçin çarçuwaly gurluşy kabul edýär.Mandel, hyzmat ediş möhletini üpjün etmek üçin tekiz üst we ýokary berklik bilen ýokary hilli garyndy gurluş polatdan ýasalýar.

2. Sürüji ulgamy: motor sürüjisi, uly aýlanýan tork, birmeňzeş ýüklemek, durnukly we täsiri ýok.

3. Geçiriş ulgamy: geçirişiň birmeňzeşligini, durnuklylygyny we ýokary geçiriş takyklygyny üpjün etmek üçin takyk reduktor ulanyň.

Standart boýunça

ASTM A938, ISO 7800: 2003, GB / T 239-1998, GB 10128 we şuňa meňzeşleriň standartlaryna laýyk gelýär.

img (2)
Model

ER-10

Iki çukuryň arasyndaky iň ýokary aralyk

500mm

Aýlanma tizligi

15, 20, 30, 60

Eňegiň gatylygy

HRC55 ~ 65

Synag maşynynyň iş sesi

<70db

Simiň diametri

Φ1-Φ10mm

Aýlanyş tizligi

15/20/30 / 60rpm

Mandeliň täsirli iş uzynlygy

100mm

Elektrik üpjünçiligi

380V, 50Hz

Aýlaw ugry

öňe ýa-da tersine


  • Öňki:
  • Indiki:

  • img (3)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary