YES-3000KN Motorly sanly displeý gysyş synag enjamy


 • Göwrümi:3000KN
 • Upperokarky we aşaky basyş plitalarynyň arasyndaky aralyk (mm):370
 • Motor güýji (kWt):0.75
 • Spesifikasiýa

  Jikme-jiklikler

  Programma meýdany

  Hawa-3000Sanly displeý gysyş synag enjamy esasan beton kub we beýleki material gysyş synagy üçin ulanylýar.

  Metallurgiýada, gurluşyk materiallarynda, kosmos uçuşynda we awiasiýada, kollejlerde we uniwersitetlerde, gözleg we barlag işlerinde giňden ulanylýar. Synag amallary we maglumatlary gaýtadan işlemek standart talaplara laýyk gelýär.

  Esasy aýratynlyklary

  img (2)

  1. Bu gysyş we flexural güýç synag enjamy, gysyş we çeýe synag gysgyçlary bilen enjamlaşdyrylan gidrawliki ýüklemekdir.

  2. Bu synag enjamy kompýuter ulgamy tarapyndan dolandyrylýar, synag prosesinde synag güýjüni, iň ýokary bahasyny, ýük tizligini we güýjüni hakyky wagtda görkezip biler.Synagy tamamladyňyz, synag hasabatyny ýazdyryp we çap edip bilersiňiz.

  3. Closeakyn aýlawly dolandyryş ulgamy, ýokary takyklyk, yzygiderli stres ýüklemek.

  4. Howpsuzlyk: artykmaç ýük ýüze çykanda synag enjamy awtomatiki usulda saklanýar.

  Porzin urmagy çäk derejesine ýetende, nebit nasosy saklanýar.

  Ady

  Hawa-3000D

  Iň ýokary synag güýji (kN)

  3000

  Güýç ölçeg aralygy

  10% -100%

  Synag güýjüni görkezmegiň deňeşdirilen ýalňyşlygy

  < ± 1%

  Upperokarky we aşaky basyş plitalarynyň arasyndaky aralyk (mm)

  370

  Porzin urmagy (mm)

  100

  Sütün aralygy (mm)

  380

  Basyş plastinkasynyň ululygy (mm)

  UPΦ370 OW DOWNΦ370

  Öý eýesiniň umumy ölçegleri (mm)

  1100 * 1350 * 1900

  Motor güýji (kWt)

  0.75


 • Öňki:
 • Indiki:

 • img (3)

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň